Z

Zelfstandigheid

In onze school wordt zelfstandigheid al van jongs af aan gestimuleerd. Kleuters leiden al een praatronde, hebben klastaken of moeten een weektaakje uitvoeren. Vanaf de lagere school leren we als leider van een ronde (praatronde, gespreksronde, nieuwsronde, boekenronde, klasraad) een gesprek leiden. In een latere fase, in het dagboek maken we een verslag over de voorbije schooldag. In de klasraad bespreken we de klaswerking en op schoolniveau nemen we inspraak via de kinderraad.

Klastaken (postbode, vegen, planten verzorgen, de hoeken ordelijk houden) worden door de hele groep gedragen. We helpen zorg dragen voor het materiaal. Kinderen uit de oudste leefgroepen presenteren het forum of leiden mee de kinderraad. Leerlingen nemen ook andere schooltaken op zich, zoals het onderhoud van de moestuin of de opvolging van MOS. Zo hebben de kinderen zelf inbreng in het schoolgebeuren en zien ze dat dit zinvol is.

Zorg(overleg)

Context streeft ernaar dat kinderen zich echt goed voelen en gelukkig groeien en bloeien op alle gebieden. Kinderen kunnen er hun talenten ontdekken, die gebruiken om te ontwikkelen van peuter tot tiener, en zo de beste versie van zichzelf te worden. Ouders zijn oprecht welkom en moeten zich goed voelen op school, gehoord en begrepen worden. Ook binnen het team vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen en als school willen we inzetten op personeelszorg.

De begeleiders verbreden hun zorg om elk kind alle kansen te bieden. Zorg op maat, want een kind dat zich goed voelt, leert beter.

Maak je je zorgen over de sociaal-emotionele beleving van je kind? Of heeft je kind een andere extra zorg nodig? Dan kan je steeds terecht bij de zorgcoördinator. Je kunt een zorgoverleg aanvragen, persoonlijk, via mail of via het heen-en-weerschrift. In het zorglokaal in het centrum vind je ook heel wat informatie, boeken en spelen rond zorgthema’s die uitgeleend worden.

De zorgcoördinator voor onze school is Chiara. 

Chiara.vermeersch@freinetcontext.be 

Zwemmen

De klassen gaan zwemmen op donderdag. Dit gebeurt met de klasbegeleider en Jarne. Het aantal zwembeurten in het jaar hangt af van in welke graad ze zitten. De eerste graad gaat het vaakst zwemmen.