O

Ouderoverleg

Vijf keer per jaar komen de leefgroepouders samen met de coördinator om na te denken over de leefgroepoverschrijdende punten. Deze worden samen besproken en uitgewerkt. Elke ouder van een leefgroep kan agendapunten aanbrengen via de leefgroepouder.

Outdoor education

We hechten belang aan leren en ontdekken in de natuur en de buitenomgeving. Dat koppelen we dan ook graag aan leerinhouden. We gaan samen aan de slag op het domein en daarbuiten.