Poetsen

Context Freinet

De school volledig laten poetsen door een professionele poetsdienst, of volledig door Jakobien, is een grote hap uit ons schoolbudget. Daarom kiezen we ervoor om binnen Freinet Context,  deze taak te verdelen onder de ouders van onze leerlingen. 

Het gaat hier enkel om het poetsen van de klassen. Voor het schoonmaken van alle gemeenschappelijke ruimtes (gangen, turnzaal, eetzaal, zorglokaal, bureau’s, toiletten,...) kunnen we rekenen op Jakobien. Het uitgespaarde bedrag gaat jaarlijks integraal terug naar de klas- of schoolwerking. Hiervan worden extra didactische materialen gekocht. 

Ook Jakobien kan meer ingezet worden om de begeleiders te ondersteunen.

We werken vanuit het ‘samen zorgen’ voor onze school.  Iedereen wil zijn kind laten starten op maandag in een nette klas.  Als iedereen z’n stukje verantwoordelijkheid opneemt, zal dit goed verlopen.  Wij geven jullie ook het vertrouwen, binnen te komen met je kind, gezin op onze school in het weekend.  Het is het moment om je kind de klas tonen, tonen, laten zien waar hij/zij mee bezig is, wat leeft in de groep.

Elk schooljaar krijgt de ouders 'een poetslijst' waarop uw naam, in beurtrol, ingeschreven staat. Op die lijst vind je een aantal keer je naam terug. Sommige mensen zullen meer aan bod komen dan anderen. Dat heeft te maken met familie-aangroei en klasgrootte. De families met kinderen in diverse klassen staan maar in één klas op de lijst.   Je poetst maximaal 2 à 3 x per schooljaar.

De klassleutel wordt op vrijdag meegegeven in een etui.  In deze etui zit ook een ‘kaartje’ met de poetstaken opgelijst.   Op vrijdagavond en in het weekend kan er gepoetst worden. Op maandagmorgen wordt het etui opnieuw afgegeven aan de begeleider. Poetsgerief en kuisproducten zijn steeds beschikbaar in de klassen.  Enkel een stofzuiger dien je zelf mee te brengen.  Of misschien heeft iemand een stofzuiger extra in huis die in de klas mag blijven staan?

Ouders die op vrijdagavond (na 15.00u.) poetsen kunnen hun kinderen gratis in de opvang laten. Wel moet je het melden aan de persoon die de opvang leidt. Je mag ook je kinderen bij je houden in de klas, maar ze kunnen niet vrij over het domein dwalen, dit om verwarring te voorkomen.

Kan je, wegens andere planning, je poetsbeurt niet opnemen, dan kan je met andere ouders onderling afspreken om te wisselen. Verwittig dan ook de begeleider.   Alvast bedankt voor de geleverde inspanning!