B

Begeleider

De leerkrachten worden bij ons begeleiders genoemd en ze worden met hun voornaam aangesproken. Zij zijn de leefgroepverantwoordelijken en vormen samen met de directeur het pedagogisch team.

Bouwen

Alle leefgroepen krijgen een nieuwe naam volgens de bouwen waar zij toe behoren.

  • Onderbouw van 0-4 jaar
  • Middenbouw 4-8 jaar
  • Bovenbouw 8-12 jaar

Brede school

Als school willen we deel uitmaken van de buurt. Onze eigen en externe experten werken een activiteitenaanbod uit die de ontwikkeling van kinderen bevordert. Die activiteiten zijn uiteraard toegankelijk voor leerlingen van Context, maar ook voor kinderen uit de buurt en kinderen uit andere scholen. Ze vinden plaats tijdens de middagspeeltijden, tijdens de naschoolse opvang, in het weekend,… Per mail en via de postvakjes worden jullie op de hoogte gebracht van het aanbod. Er kan online ingeschreven worden via de link www.brugge.be/brede-school-naschoolse-activiteiten. De facturatie gebeurt via de schoolrekening.

We werken hiervoor ook samen met andere scholen. Heb je een talent en wil je dit graag delen? Laat het ons zeker weten. Ook de talenten van de kinderen zelf worden hiervoor ingezet!

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Carolien. Er is elke morgen betalende opvang van 7.00 u tot 8.00 u. Vanaf 8.00 u is de opvang gratis en worden de kinderen naar de speelplaats gebracht.

Vanaf 16.00 u (op vrijdag om 15.15 u) start de betalende naschoolse opvang. Kinderen die daarvoor niet opgehaald werden, gaan onder begeleiding naar de opvang.

Op woensdagmiddag start de opvang 12.05 u. Graag boterhammen meegeven.

Op alle schooldagen eindigt de avondopvang om 18.00 u stipt. We rekenen een boete aan als kinderen te laat worden afgehaald.

De naschoolse opvang wordt bijgehouden door Carolien. De afrekening gebeurt maandelijks via de schoolfactuur. Na de paasvakantie krijg je een attest voor de belastingaangifte.

Meer info over de opvang krijg je bij de verantwoordelijke, Carolien.