E

Eten (en drinken)

Elke voormiddag is er een fruitmoment. Daarbij biedt de school  fruit (0,50 euro) aan, meestal biologisch of fair trade. Dat alles wordt aangerekend via de maandelijkse factuur. Wie geen schoolfruit eet, mag 2 tussendoortjes meebrengen. Voor kinderen die om gezondheidsredenen bepaalde zaken niet mogen eten, wordt er in overleg met de ouders naar een alternatief gezocht.

Elke namiddag is er een koekmoment (2 euro per week).   Hier houden we ook rekening met allergieën.  Bespreek dit met de begeleider.

We houden de school snoep-, chips- en frisdrankvrij. We vragen om een drinkbus met water te voorzien. We zien liever geen PMD of wegwerpverpakkingen op school.

Voor het middagmaal kunnen kinderen boterhammen of andere lunch in een brooddoos meebrengen, niet in aluminiumfolie. Probeer die brooddoos gezond te vullen. 

Bij de boterhammen is het mogelijk om soep te drinken. Die kan je bestellen via een link. Wijzigingen wat betreft de soepmaaltijd, kunnen op elk moment aangepast worden.

Tijdens de middagpauze kunnen kinderen ook een warme maaltijd eten. Je vindt het menu op de schoolwebsite of in school. Via het gemeenschapsonderwijs is de school contractueel verbonden met catering Hanssens. De cateraars voorzien zowel vegetarische als niet-vegetarische gerechten.

Om je keuze te bepalen, krijg je per maand een link per kind.

Is je kind ziek? Verwittig dan voor 8.45 u telefonisch het secretariaat of laat een briefje achter in het postvakje van het secretariaat. 

Je kan maandelijks de maaltijdkaart wijzigen. Bij vragen, wijzigingen of annulering neem contact op met het secretariaat. Tijdens de maand worden geen aanpassingen gedaan, tenzij bij ziekte.

Hoe gaat het middageten er praktisch aan toe? Elke leefgroep eet aan zijn tafel.  De begeleider eet mee met de groep.  We maken er een gezellig tafelmoment van waar kinderen wat kunnen bijpraten, ontspannen en genieten van hun maaltijd.

Evalueren in het groeiboekje

Kleuters worden geëvalueerd op basis van ontwikkelingsdoelen, lagere schoolkinderen op basis van eindtermen. Deze worden vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. In Context zijn er doorlopend tussentijdse evaluaties. Zo wordt het leerproces van jouw kind op de voet gevolgd.

Leerlingen worden geobserveerd op vlak van hun cognitief en sociaal gedrag, hun gevoelsleven en hun manuele-, muzikale- en bewegingsexpressie. Er wordt ook stilgestaan bij de betrokkenheid van elke leerling in de praatronde, bij projecten, bij het werken en spelen in hoeken en groepsactiviteiten. Die observaties worden vastgelegd in het groeiboekje dat twee keer per jaar meegegeven wordt aan de ouders. In het lager zijn er naast gelijkaardige observaties ook toetsen.

Ervaringsgerichte dialoog

Dit is een belangrijk principe van onze werking, gebaseerd op drie pijlers: echtheid, aanvaarden, inleven/begrijpen.

Begeleiders vinden het belangrijk om als volwassene hun echte gevoelens te tonen en te verwoorden tegenover kinderen. Zo krijgt een kind vertrouwen om zelf zijn gevoelens te leren uiten.

Elke kind wordt ook aanvaard in zijn totaliteit. Het mag zichzelf zijn, en met alle gevoelens en ervaringen naar voor komen op een aanvaardbare manier.

Verder staat het team open voor de belevingswereld van elk kind. Zo tonen begeleiders met ik-boodschappen aan dat ze een leerling begrijpen. Een voorbeeldje: een kind schopt een ander kind uit boosheid. “Ik begrijp dat je boos bent. Maar dit is geen reden om andere kinderen pijn te doen. Kun je vertellen wat er is gebeurd?”