A

Aantal leerlingen per klas

We schrijven in tot maximum 24 kinderen, met uitzondering van eventuele zittenblijvers. Zodra een leefgroep vol is, wordt een wachtlijst aangelegd. Begin juli worden de ouders van de kinderen die op de wachtlijst staan, telefonisch op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

Afspraken

Het maken van afspraken zorgt voor een vlotte werking en duidelijkheid. In Context worden afspraken samen met kinderen en begeleiders gemaakt tijdens klas- en kinderraden. Ook in de onderbouw proberen we de oudste peuters stap voor stap te betrekken in het maken van afspraken en duiden we waarom iets belangrijk is. Kinderen leven afspraken beter na als ze er zelf achter staan en als ze het doel en belang ervan kennen en begrijpen.

Ateliers

Maandelijks worden in de namiddag per bouw leefgroepsoverschrijdende ateliers georganiseerd. Vanuit gezamenlijke thema’s worden ideeën aangebracht en uitgewerkt. Technieken en vaardigheden worden binnen de verschillende domeinen verder uitgediept. De ateliers worden begeleid door het pedagogisch team of externe begeleiders, maar ook (groot)ouders zijn welkom om met hun talenten de ateliers te kleuren.