V

Verjaardagen

Een jarig kind kan trakteren in de klas. We vragen met aandrang om het sober en liefst gezond en origineel te houden. Het uitdelen van snoep of chips of persoonlijke cadeautjes kan niet. Een mooi alternatief is een geschenkje voor de leefgroep. Dit kun je bespreken met de leefgroepbegeleider. 

Trakteren doen we zonder wegwerpbordjes of -bekers. Ook PMD-verpakkingen zijn niet welkom. Deel ook niet uit tijdens de speeltijden want dat is niet leuk voor andere kinderen. En aangezien een verjaardag vieren klasgebonden is, sluiten broers of zussen uit andere klassen hier niet op aan.

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes gebeuren niet via de klas, maar via de postvakjes van de ouders.

Verloren voorwerpen

Alle verloren voorwerpen worden verzameld in een bak in de refter. Heeft je sloeber iets verloren? Ga daar dan even een kijkje nemen. Spullen die niet opgehaald worden, brengen we naar een kledingcontainer. Vermijd verloren voorwerpen door al je kledij en schoolmateriaal te naamtekenen, zodat we je spullen onmiddellijk kunnen terugbezorgen.

Vrije tekst

Kleuters vertellen wat ze tekenden. Zo ontstaan de eerste vrije teksten. Grotere kinderen leren ‘vrije teksten’ zelf schrijven. Dat is schrijven wat je voelt, beleeft, droomt, denkt, fantaseert,… .

Die teksten gebruiken we voor onze krant en projectboeken, zodat ook anderen ervan kunnen genieten. Ze worden voorgelezen in tekstenrondes of creatief verwerkt. Tijdens een tekstbespreking komen grammatica, spelling en inhoudelijke aspecten aan bod.

We starten vrije teksten boeken reeds op in de onderbouw en deze groeit mee met je kind tot die de school verlaat. In de onderbouw krijgen kinderen een boek mee voor vrije teksten en dit groeit mee tot je kind de school verlaat.

Vrijwilligers

In onze school kunnen we altijd helpende handen gebruiken. Heb je zin om zelf je steentje bij te dragen? Of ken je iemand die één of een aantal keer per week zin heeft om onze peuters te helpen bij het eten, zijn of haar groene vingers los op ons domein wil loslaten, een handje wil helpen in de opvang, wil voorlezen in de klas, de kinderen veilig helpt oversteken, kleine klusjes kan opknappen, wil bijspringen in de keuken, onze website up to date kan houden, creatieve ateliers wil begeleiden, …? Je bent van harte welkom!