Context neemt je mee.

Context

Wie zijn we? 

Context is een warme, groene school voor kinderen van 0 tot 12 jaar, gelegen in een groot, groen domein in Sint-Kruis (Male), Brugge.

We zijn een plek waar onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in elkaar overvloeien. Kinderen leren en spelen in Context, binnen en buiten schooltijd, en kunnen hun talenten breed ontwikkelen.

Begeleiders (leerkrachten, kinderverzorgsters, zorgleerkrachten, opvoeders, vrijwilligers,...) vormen één team.  Context biedt een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Het kinderdagverblijf wordt zelfstandig uitgebaat. Iedereen die in onze school werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. 

Onze school volgt het leerplan en de eindtermen van het GO!.  De kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.  Onze werking vertrekt vanuit de visie van Freinet, Malaguzzi, Gordon en Pikler.

Waar gaan we voor?

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben kinderen en alle betrokkenen daar baat bij. Een kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving. Een doorlopende ontwikkellijn, van 0 tot 12 jaar, tussen kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang vormt de basisgedachte achter onze school.

Een warme school:

 • Creëert een krachtige leer-en leefomgeving waar kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.
 • Garandeert een warme, naadloze overgang voor kinderen door de scheidingslijn tussen onderwijs, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, vakantie en vrije tijd op te heffen.
 • Biedt kinderen gelijke kansen en streeft naar een brede ontwikkeling op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief vlak.  Die ontwikkeling wordt in een doorgaande lijn gevolgd en gestimuleerd.
 • Streeft er naar dat elk kind zich goed voelt en zichzelf kan zijn.
 • Beoogt een maximale leerwinst bij elk kind en het bereiken van de eindtermen op het einde van de lagere school.
 • Werkt nauw samen met kinderen, ouders, vrijetijdsvoorzieningen, zorgverstrekkers, experts, de buurt,...  en geeft met deze diverse actoren het ontwikkelingsplan van elk kind vorm.
 • Leert kinderen met een ruime blik op de wereld samenleven, vanuit waarden als wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid.

Context is samen opgroeien 

Jonge en oudere kinderen leren van elkaar, helpen elkaar en hebben aandacht voor elkaar.  Kinderen leren een mening vormen en op een respectvolle met elkaar samen leven.

Context is eigentijds onderwijs

Naar de visie van Freinet, motiveren we kinderen om zelf op onderzoek te gaan en stimuleren we hen tot kritisch denken, creativiteit en verantwoordelijkheid nemen. Kinderen worden voorbereid om te leren en leven in de samenleving van vandaag en morgen.

Context is verbinding met ouders, met de buurt, met de wereld.

We betrekken ouders en de buurt in onze schoolwerking.  Samen trekken we de wereld in en nemen we engagement op.Context is een warm en betrokken team.  Begeleiders stellen voorop dat kinderen en ouders zich welkom voelen en respecteren de eigenheid van elk kind.  Een kind dat zich goed voelt, leert meer.

Context is bovenwijs onderwijs.

Buiten exploreren

Onze waarden

Waar staan we voor?

 1. we creëren rust, geborgenheid en veiligheid
 2. we engageren ons en krijgen en nemen verantwoordelijkheid
 3. we streven naar open communicatie en verbinding met elkaar en de buurt
 4. we werken samen en leren door te ervaren en te onderzoeken
 5. we willen dat ieder zich goed voelt en zichzelf kan zijn
 6. we zijn creatief, geven ruimte aan talent en gebruiken humor als troef
 7. we leren en experimenteren op ons groot, groen en uitdagend domein
 8. we zijn betrokken en zorgen voor elkaar
 9. we bieden kwaliteit, elke dag opnieuw
 10. we handelen met respect tegenover elkaar en onze omgeving