M

Malaguzzi

Malaguzzi reikte verschillende pedagogische handvatten aan, die allemaal terugvallen op één kerngedachte: “Kinderen zijn krachtige wezens”. Kijk niet naar wat ze ‘nog niet’ kunnen, kijk naar wat ze allemaal wél kunnen. Kinderen zijn geboren onderzoekers, nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld rond zich ontdekken, ze zijn communicatief en sociaal ingesteld. Malaguzzi beklemtoont dat volwassenen eerst en vooral naar kinderen moeten kijken en luisteren. Dan zie je hoe ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook door te zingen, ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen… Leren gebeurt bij hen vooral door te doen. Daarom is het belangrijk dat kinderen interessante materialen aangereikt krijgen waarmee ze zelf kunnen experimenteren.

Volgens Malaguzzi zijn er drie pedagogen die het kind kunnen helpen groeien. De eerste pedagoog is het het kind zelf en de andere kinderen. Kinderen ontdekken door met elkaar contact te hebben en samen dingen te doen. Door hun onderlinge verschillen kunnen ze elkaar verrijken. De tweede pedagoog bestaat uit volwassenen: ouders en begeleiders die het initiatief van kinderen ondersteunen. Volwassenen laten kinderen hun honderd talen gebruiken, geven ze de nodige vrijheid om dingen te ontdekken, ondersteunen hun creativiteit en zelfstandigheid. Volwassenen kijken en luisteren naar wat kinderen boeit en stemmen daarop de activiteiten en het aanbod af. Via gerichte observaties zijn er voor elk kind uitdagingen op maat. De derde pedagoog verwijst naar ruimte en materiaal. Een bepaalde inrichting kan kinderen aanzetten tot beweging, tot interactie of rust.

Middagdut

Kinderen die nood hebben aan een middagdut kunnen dit doen in de slaapklas samen met slaapouders- en grootouders.

Mos (milieuzorg op school)

Context vindt milieuzorg op school belangrijk. Daarom een aantal afspraken:

 • Geen afvalbekers, bordjes, rietjes en PMDverpakking op (verjaardags)feestjes.
 • Geen poppers of confetti buiten gebruiken op feestjes.
 • De verwarming staat maximum op 20 graden.
 • Tijdens de speeltijden gaan de lichten en smartboards uit (slaapstand).
 • We knutselen niet met piepschuim omdat dit te vervuilend materiaal is.
 • We sorteren het afval juist: papier/karton en restafval in aparte bakken in de klas, eten voor de composthoop of de dieren. Let op: citrusschillen horen niet op de composthoop.
 • We knutselen met milieuvriendelijk materiaal.
 • We kopiëren recto verso en van A3 naar A4-formaat.
 • We vermijden het gebruik van spuitbussen.
 • In de eetzaal zijn aluminiumfolie of PMD verboden.
 • Wordt er op school gekookt, dan gaat de voorkeur uit naar seizoensgebonden, lokale en/of fairtrade producten.

Multidisciplinair overleg (mdo)

Soms is het nodig om op school een gesprek te organiseren met iedereen die betrokken is rond het leerproject van je kind: ouders, begeleider, (zorg)coördinator, Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB, logopedist, therapeut, …. Zo’n multidisciplinair overleg neemt plaats na een afspraak, gemaakt door de zorgcoördinator en/of een medewerker van het CLB. Van het overleg wordt een verslag gemaakt door de begeleider of de coördinators.