Richtlijnen coronavirus

Richtlijnen coronavirus

UPDATE 16/11: Freinet Context : code oranje. 

Wat met kinderen die ziek zijn?

De maatregel is, als je kind snottert, hoest, keelpijn heeft of koorts: 

ALTIJD de huisarts opbellen

De arts zal beslissen of je kind naar school mag komen of thuis moet blijven.

(Zie onderaan: Brieven - Beslisboom)

 

> Als je zelf ziekt bent, kom je niet aan de poort staan.

> Als iemand in je gezin een test moet ondergaan, verwittig je steeds de school.  We ondersteunen elk gezin en brengen besmettingen en testen in kaart, zodat we goed kunnen opvolgen.

Wat is het coronavirus? 

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, kan zich wereldwijd verspreiden.

Maatregelen op school

lessen en activiteiten

Lessen

De lessen en activiteiten gaan gewoon door tenzij anders vermeld en met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Activiteiten

Alle scholen van de scholengroep hebben het gezamenlijk standpunt ingenomen om alle activiteiten af te lassen tot het eind december.  Dit betekent dat we geen forums voor ouders meer zullen houden, geen feesten zullen organiseren. 

Ouders komen niet meer op het schoolterrein.  Er wordt een uitzondering toegestaan voor de nieuwe instappers.  Ook op afspraak kan je op school komen.

Deze afspraak kan via mail: info@freinetcontext.be of via de telefoon: 050 36 18 48

Telefonische permanentie

Tijdens de schooluren wordt er op elke school telefonische permanentie voorzien zodat u met uw vragen steeds bij de school terecht kan.  telefoonnummer: 050 36 18 48

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? 

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

affiche coronavirus

Wat kan je als ouder doen? 

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. 

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.

 

brieven 

Beslisboom kleuter

Beslisboom lager

Meer informatie? 

 

Warme groeten
Mike Goudeseune
Fien Wackenier